Бадњи дан и Божић у Сурдулици
Недеља, 6. Јануар 2019.    Празници

Према хришћанској традицији, обичај сјечења бадњака се везује за то што су витлејемски пастири, на знак да се родио Христос Спаситељ, насекли грања и понијели га у пећину да наложе ватру и огрију Христа и његову мајку. Обичаје око Бадњег дана су Срби наслиједили од својих предака и још увијек их одржавају.
На­ве­че Бад­њег да­на, на Бад­ње ве­че, ло­жи се бад­њак. Ово мла­до др­во, обич­но хра­сто­во, сим­во­ли­ше Хри­ста и ње­гов ула­зак у свет. Ло­же­ње бад­ња­ка пред­ста­вља то­пли­ну Хри­сто­ве љу­ба­ви. За­тим, бад­њак је под­се­ћа­ње на др­во ко­је су па­стири до­не­ли у пе­ћи­ну и ко­је је пра­вед­ни Јо­сиф за­ло­жио ка­ко би се тек ро­ђе­ни Бо­го­мла­де­нац за­гре­јао у хлад­ној пе­ћи­ни. Бадњак je символ новог живота и надеИма још јед­но ту­ма­че­ње: бад­њак је на­го­ве­штај Хри­сто­вог стра­да­ња и Ње­го­вог Кр­ста. Име бадњак повезано је са речју "бдети" (стсл. бад) будући да се на тај дан бдело чекајући рођење Господа и Спаса Исуса Христа. Сла­ма ко­ја се уно­си у ку­ћу под­се­ћа­ње је на ону сла­му из ја­са­ла на ко­ју је Пре­све­та Бо­го­ро­ди­ца по­ло­жи­ла тек ро­ђе­ног Го­спо­да. Та­мјан ко­јим се ка­ди ку­ћа, као и да­ро­ви ко­ји се ста­вља­ју у сла­му, под­се­ћа­ње су на да­ро­ве ко­је су до­не­ли му­дра­ци са Ис­то­ка и њи­ма да­ро­ва­ли Но­во­ро­ђе­ног Хри­ста.

У Сурдулици је овај свети дан обележен традиционално. Прослава Бадњег дана запошела је светом литургијом и обележавањем празника Оци. Овогодишњи домаћин био је Саша Ивановић са својом породицом. Након Свете Литургије приређена је трпеза љубави за присутне вернике.
Истог дана у 16 часова после вечерње службе одржано је освећење и паљење бадњака. У наставку је следио наступ градског хора`` Ад либитум`` уз ватромет.

Божићно јутрење отпочело је у поноћ свечаном литилом око храма, које је трајало до 1 час иза поноћи.
Света Литургија одувек је представљала нај величанственији моменат једног православног празника. У току литургије причестио се већи број верника који су се за овај дан припремали постом и молитвом. По завршетку литургије Божићна чесница подељена је окупљеном народу а новчић је пронашла Теодора Петров. Најмлађима су подељени слаткиши.


Црквена општина Сурдулица
Улица Томе Ивановића 26 • 17530 Сурдулица
Телефони: (+381 17) 814 951 и 814 950